Waarom deze website?

Deze site is bedoeld om u eerlijke informatie te geven over de mogelijkheden van verzorging in de laatste levensfase. Soms ontstaat de indruk dat euthanasie de enige mogelijkheid is om waardig te kunnen sterven. We vinden dit een te éénzijdige belichting. Uit ervaring weten we dat er goede palliatieve zorg in Nederland beschikbaar is, maar dat dit niet bij iedereen bekend is. We hopen u hier met deze website meer over te kunnen vertellen. We vinden het belangrijk dat u alle alternatieven kunt onderzoeken om zo een eigen eerlijke afweging te kunnen maken.

Wat we u toewensen

We hopen dat u in de laatste fase van uw leven gesteund mag worden door goede en liefdevolle zorg. Dat kan zorg zijn die gegeven wordt door uw geliefden, maar ook professionele zorg kan hier een grote rol in spelen. Vanuit onze christelijke levensovertuiging geloven we ook dat het geloof in Jezus Christus u steun kan geven in deze moeilijke tijd en een hoopvolle toekomst voor het leven hierna. Als u hier meer over wilt weten, neemt u dan gerust eens een kijkje op www.ikzoekgod.nl.

Wie zijn wij?

Deze site is ontwikkeld door stichting Agapè, een interkerkelijke organisatie waar christenen uit verschillende protestante en evangelische kerken werkzaam zijn. We zijn allemaal verschillend, geen van onze verhalen lijken op elkaar. Maar één ding hebben we zeker wel gemeen: er was een dag in ons leven dat we realiseerden dat God van ons houdt en dat Hij dat vooral liet zien doordat Hij zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld stuurde om ons te bevrijden van een uitzichtloos bestaan. Hij kwam om onze fouten weg te nemen en ons een hoopvolle toekomst te bieden.