Euthanasie bij ongeneeslijk ziek

U of jij bent ongeneeslijk ziek. Misschien al een hele tijd of wellicht nog maar sinds kort. Liggend op bed heeft u veel tijd om na te denken. Na te denken over de tijd die komen gaat. Wat komt er nu? Waar u eerst was gericht op genezing, moet u nu een andere kant uit kijken en dat is moeilijk. Misschien denkt u na over euthanasie, omdat lijden een groot onderdeel zal worden van de dag.

Wanneer u zó denkt, is de gedachte aan een versneld einde door euthanasie voor de hand liggend.

Palliatieve zorg: alternatief voor euthanasie

Toch willen we ook graag vertellen over andere mogelijkheden. In Nederland bestaat uitgebreide palliatieve zorg. Palliatieve zorg is erop gericht om u in uw laatste levensfase te begeleiden. Samen met uw geliefden wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Pijnbestrijding bij ongeneeslijke ziekte

In eerste instantie willen veel mensen het liefst thuis sterven. Toch is dat niet altijd mogelijk. De verzorging van u in de laatste fase kan zodanig intensief zijn, dat professionele hulp nodig is. Bijvoorbeeld voor goede pijnbestrijding. Met name de medicatie die voorhanden is in zorginstellingen en hospices kan veel lijden voorkomen.

Hospice voor ongeneeslijk zieken

Wat is een hospice? Een hospice biedt aan mensen in hun laatste levensfase alle nodige zorg. Dit gebeurt in een rustige, persoonlijk en huiselijke sfeer waar ook vrienden en familie van harte welkom zijn. U kunt gebruik maken van de Zorgkiezer van Agora om Palliatieve Zorg bij u in de buurt te vinden.

Soorten zorg in hospices

Er zijn verschillende soorten hospicezorg. Er zijn hospices die helemaal worden bemand door vrijwilligers, de zogenaamde ‘Bijna-thuis-huizen”. Daarnaast zijn er hospices waar 24 uur per dag medische zorg voorhanden is en vrijwilligers werkzaam zijn. Wanneer u in een vergevorderd stadium van uw ziekte bent, verlenen zij continue en totale zorg, die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzacht.

Kwaliteit van leven in hospices

Het doel van hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van uw leven. Naast de beste medische zorg, kunt u ook steeds uw vragen stellen en is er ruimte voor uw eigen wensen omtrent uw levenseinde. Er is een grote vraag naar hospice zorg. Over het algemeen kunt u hospicezorg aanvragen als de levensverwachting korter is dan drie maanden.

Volgende gedeelte: Verhalen over het Levenseinde »

Andere redenen voor euthanasie?

Eenzaamheid
Mogelijk denkt u na over euthanasie bij eenzaamheid. Door eenzaamheid kan u een gevoel van nutteloosheid overvallen.
Lees verder »
Euthanasie bij lijden
Angst voor lijden heeft vaak te maken met angst voor ernstige pijn en het verlies van de controle over uw leven.
Lees verder »
Dementie
'Hoe ver laat ik dementie komen, voordat ik het leven niet waardig meer vind?’ Een heel lastige vraag.
Lees verder »
Ongeneeslijk ziek
U of jij bent ongeneeslijk ziek. Liggend op bed heeft u veel tijd om na te denken. Wat komt er nu?
Lees verder »
Mijn partner wil euthanasie
Het kan heel moeilijk zijn, wanneer u aan een ander merkt dat hij of zij verlangt naar het einde van het leven.
Lees verder »
Voltooid leven
'Ik ben een ander alleen maar tot last'. Misschien denkt u: Mijn leven is voltooid, het is mooi geweest.
Lees verder »