Euthanasie bij lijden

Denkt u na over euthanasie bij lijden? Angst voor ernstig lijden heeft vaak te maken met angst voor pijn en de mogelijkheid dat u zelf de controle verliest over uw leven en uw waardigheid. Gelukkig zijn nagenoeg alle vormen van pijn te behandelen.

Pijnbestrijding bij lijden

Niet elke vorm van pijnbestrijding kan thuis plaatsvinden, maar zeker wel in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Wanneer de pijnbestrijding niet (meer) afdoende is kan, in overleg met de arts, bekeken worden of palliatieve sedatie een optie is.

Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Dit kan worden toegepast bij patiënten die nog hooguit één tot twee weken te leven hebben en die lijden aan symptomen die niet meer op een andere manier voldoende behandeld kunnen worden.

Lijden verlichten door palliatieve sedatie

Het doel van palliatieve sedatie is het lijden, als gevolg van de ziekte, te verlichten. Met behulp van medicatie wordt het bewustzijn verlaagd, waardoor u soezerig wordt of in slaap valt. Door de palliatieve sedatie ontstaat er zowel lichamelijk als geestelijk rust. Palliatief betekent verzachtend of verlichtend en sedatie wil zeggen: kalmeren, geruststellen.

Palliatieve sedatie is geen euthanasie

Palliatieve sedatie is geen euthanasie. Het sterven blijft het gevolg van de ziekte en niet van de toegediende medicijnen. Het sterven wordt door de sedatie niet versneld. Palliatieve sedatie verschilt dan ook wezenlijk van euthanasie.

Hospice voor palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie kan plaatsvinden in een hospice. Veel voorkomende redenen dat mensen in een hospice worden opgenomen: Pijn, Delier (plotselinge ernstige verwardheid), dementie, dyspnoe (ernstig angstig gevoel dat de ademhaling tekortschiet), overmatig hoesten, gewichtsverlies en gebrek aan eetlust, klachten van de mond, misselijkheid en braken, obstipatie, uitdroging, vermoeidheid en zorg in de stervensfase.

Volgende gedeelte: Verhalen over het Levenseinde »

Andere redenen voor euthanasie?

Eenzaamheid
Mogelijk denkt u na over euthanasie bij eenzaamheid. Door eenzaamheid kan u een gevoel van nutteloosheid overvallen.
Lees verder »
Euthanasie bij lijden
Angst voor lijden heeft vaak te maken met angst voor ernstige pijn en het verlies van de controle over uw leven.
Lees verder »
Dementie
'Hoe ver laat ik dementie komen, voordat ik het leven niet waardig meer vind?’ Een heel lastige vraag.
Lees verder »
Ongeneeslijk ziek
U of jij bent ongeneeslijk ziek. Liggend op bed heeft u veel tijd om na te denken. Wat komt er nu?
Lees verder »
Mijn partner wil euthanasie
Het kan heel moeilijk zijn, wanneer u aan een ander merkt dat hij of zij verlangt naar het einde van het leven.
Lees verder »
Voltooid leven
'Ik ben een ander alleen maar tot last'. Misschien denkt u: Mijn leven is voltooid, het is mooi geweest.
Lees verder »